Spring naar content

Privacybeleid

Floriëtte Experience Center

DISCLAIMER

Deze internetsite wordt u aangeboden door Floriette Trendcatching Creations BV. Hierna aangeduid als Floriette. Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) heeft Floriette het auteursrecht. Van deze site mag niets worden gekopieerd en/of veranderd.

Aansprakelijkheid
Floriette zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid. Floriette aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in onze site kunnen u brengen naar sites van derden. Floriette aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

Privacy statement
Floriette vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van onze klanten op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Floriette gebruikt de persoonsgegevens om de volgende diensten te leveren:
• Gegevens over het gebruik van de site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
• Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u per e-mail te informeren over wijzigingen in deze website. U kunt via de e-mailservice zelf aangeven of u nieuwsbrieven wilt ontvangen. U kunt uw gegevens via de e-mailservice ook wijzigen, of het toesturen van e-mail stoppen. Wilt u daarna weer informatie per e-mail ontvangen dan kunt u dit via de e-mailservice opnieuw aangeven.

Geen gebruik van gegevens door derden
Floriette stelt onder geen beding uw gegevens ter beschikking aan derden. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. Floriette is soms bij wet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld.

 

Klikgedrag
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Floriette haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Gebruik van Cookies
Op deze website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Hierdoor kan Floriette de website aanpassen aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers. De website maakt gebruik van cookies om de toegang tot de website voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, kunt u in uw browser kiezen voor de optie ‘cookies off’.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Wijzigingen
Floriette behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

PRIVACY STATEMENT

Wanneer u deze website bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Floriette respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verkeersgegevens
Bij verkeersgegevens kunt u denken aan het registreren van een IP-adres*, het installeren van een cookie** en het registreren van het klikgedrag en het analyseren van uw navigatie op onze website.Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina’s worden bezocht en welke artikelen worden bestelt, zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en digitale nieuwsbrieven) kunnen verbeteren.
* Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina’s via Internet naar de juiste computer te sturen.
** Een Cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestandje, die een website overbrengt naar de harde schijf van een computer om ze daar op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel zijn computer. Onze website installeert een cookie voor analyse van uw surfgedrag zodat we onze website optimaal kunnen samenstellen.

Rechten van bezoekers en onze cliënten
Als bezoeker of klant van onze website heeft u het recht om u tot onze afdeling E-commerce te richten met het verzoek om u mede te delen of onze organisatie uw gegevens verwerkt. De afdeling E-commerce zal binnen vier weken na het verzoek schriftelijk mededeling aan u doen welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt.
U heeft tevens het recht, door middel van een tot de afdeling E-commerce gericht verzoek, om de u betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.
Wanneer u geen prijs meer stelt op het ontvangen van onze nieuwsbrief of aanbiedingen, dan kunt u ons hiervan per e-mail op de hoogte stellen of afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Geheimhouding
De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voorzover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging
Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Floriette verschillende beveiligingmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze afdeling
E-commerce.

Floriette kan tussentijds deze privacy policy aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie.